<I>Over Autumn</i>
2015
Oil on linen
96 x 72 inches; 244 x 183 cm
https://www.matthewmarks.com/www_matthewmarks_com/405135.png
<I>Eastern Moss</i>
2012-2015
Oil on linen, nine panels
Each: 24 x 18 inches; 61 x 46 cm
Overall: 24 x 162 inches; 61 x 412 cm
https://www.matthewmarks.com/www_matthewmarks_com/399655.png
<I>Uphill with Center</i>
2012-2015
Oil on linen, five panels
Four panels, each: 48 1/8 x 36 1/8 inches; 122 x 92 cm
Center panel: 48 1/8 x 48 1/8 inches; 122 x 122 cm
Overall: 48 1/8 x 192 5/8 inches; 122 x 489 cm
https://www.matthewmarks.com/www_matthewmarks_com/405155.png
<I>Summer Square</i>
2015
Oil on linen
98 1/4 x 74 1/4 inches; 250 x 187 cm
https://www.matthewmarks.com/www_matthewmarks_com/405145.png
<I>Grey Square</i>
2015
Oil on linen
24 x 18 inches; 61 x 46 cm
https://www.matthewmarks.com/www_matthewmarks_com/410585.png
<I>Red Square</i>
2015
Oil on linen
24 x 18 inches; 61 x 46 cm
https://www.matthewmarks.com/www_matthewmarks_com/410605.png
<I>Yellow Square</i>
2015
Oil on linen
24 x 18 inches; 61 x 46 cm
https://www.matthewmarks.com/www_matthewmarks_com/410595.png
<I>Black Square</i>
2015
Oil on linen
24 x 18 inches; 61 x 46 cm
https://www.matthewmarks.com/www_matthewmarks_com/410575.png
<I>Alfred's Painting</i>
2015
Oil on linen
24 x 18 inches; 61 x 46 cm
https://www.matthewmarks.com/www_matthewmarks_com/410615.png
<I>Nevis Stele</i>
2007-2015
Oil on linen
60 x 36 inches; 152 x 91 cm
https://www.matthewmarks.com/www_matthewmarks_com/397035.png
<I>Nevis Stele 2</i>
2007-2015
Oil on linen
60 x 36 inches; 152 x 91 cm
https://www.matthewmarks.com/www_matthewmarks_com/397045.png
<I>Nevis Stele 4</i>
2007-2015
Oil on linen
60 x 36 inches; 152 x 91 cm
https://www.matthewmarks.com/www_matthewmarks_com/397055.png
<I>Nevis Stele 3</i>
2007-2015
Oil on linen
60 x 36 inches; 152 x 91 cm
https://www.matthewmarks.com/www_matthewmarks_com/397025.png
<I>Nevis Stele 5</i>
2007-2015
Oil on linen
60 x 36 inches; 152 x 91 cm
https://www.matthewmarks.com/www_matthewmarks_com/397065.png
 
Previous
Close
Next
Zoom